GESCHIKTHEID ASSESSMENTS

Een geschiktheidsassessment kan onderdeel van het wervingsproces uitmaken om te komen tot een nieuwe medewerker voor uw organisatie. De inzet van een dergelijk assessment staat los van het feit of wij deze wervingsopdracht voor u hebben mogen invullen of dat u deze zelf heeft georganiseerd.

Met een geschiktheidsassessment krijgt u inzicht in de sterke en ontwikkelingspunten van sollicitanten. Daarvoor kunnen meerdere tools ingezet worden. Denk aan een capaciteitentest die het niveau van functioneren vaststelt; de mate waarin iemand zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen kan maken. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook het analytisch inzicht, abstract redeneervermogen en ruimtelijk inzicht worden gemeten. Dit samen geeft een betrouwbaar beeld van het algemeen leervermogen. Ook een persoonlijkheidsvragenlijst en een praktijksimulatie kunnen worden ingezet. Hiermee krijgt u inzicht in de talenten die worden gebruikt bij het vormen van ideeën, het maken van plannen, het uitvoeren van werkzaamheden en het communiceren. Deze talenten worden vertaald naar verschillende rollen en competenties, en hieruit worden persoonlijkheidskenmerken gedefinieerd, bijvoorbeeld stressbestendigheid, doelgerichtheid, omgang met anderen en veranderingsgerichtheid. Een praktijksimulatie wordt op maat ingezet, geheel passend bij uw vraag.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem contact op met Eqib

Wilt u ook meer inzicht krijgen in talenten?

Sabine Koop - Arbeid en Organisatie Psycholoog - assessments
Neem dan contact op met onze A&O Psycholoog Sabine Koop.