ONTWIKKEL ASSESSMENTS

Als het gaat om de ontwikkeling van uw werknemers, biedt een ontwikkelassessment uitkomst.

Een ontwikkelassessment kan antwoord geven op de vraag in hoeverre een medewerker binnen uw organisatie ook daadwerkelijk over de juiste eigenschappen beschikt om een specifieke functie in te vullen. Tevens geeft een assessment inzicht in hoeverre er dan nog aanvullende coaching nodig is voor deze persoon.

Een assessment is maatwerk. Na een intakegesprek wordt de specifieke doelstelling bepaald om vervolgens te kunnen bepalen welke tools ingezet worden. Daarna volgt er een rapportage met duidelijke en concrete ontwikkelrichtingen, vervolgens nog een evaluatiegesprek waarin de resultaten worden besproken, zodat de borging resultaten en ontwikkelrichtingen zo optimaal mogelijk plaatsvindt.

Bij een ontwikkelassessment kunnen bijvoorbeeld de volgende tools ingezet worden:

Capaciteitentests
Vaststellen van niveau van functioneren. Op welk niveau is de medewerker in staat zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken? Hierbij wordt gekeken naar analytisch inzicht, abstract redeneervermogen, ruimtelijk inzicht en rekenvaardigheid, hetgeen wat samen een betrouwbaar beeld geeft van het algemeen leervermogen.

Persoonlijkheidsvragenlijsten
Middels vragenlijsten wordt inzicht verkregen in persoonlijkheidsaspecten zoals stressbestendigheid, omgang met anderen, zelfstandigheid, denk- en werkwijze, groepsrol, doelmatigheid en veranderingsgerichtheid.

Praktijksimulatie
Een rollenspel en een postbak simulatie, waarin verschillende gedragsaspecten/vaardigheden inzichtelijk  worden gemaakt die gerelateerd zijn aan de functie.

Tijdens het rollenspel worden aspecten als; mensgericht optreden, probleemanalyserend vermogen,  doelgerichtheid, empathie, voortgangsbewaking,  confronterend optreden en wijze van communiceren  geobserveerd en beoordeeld. Middels de postbak simulatie wordt inzicht verkregen in algemene effectiviteit, probleemanalyse, delegerend vermogen, voortgangsbewaking, prioriteiten stellen en plannen en organiseren.

Eindgesprek
Tijdens dit gesprek vindt een uitgebreide mondelinge terugkoppeling van de testresultaten plaats. Daarnaast worden er conclusies getrokken en wordt de vertaalslag  naar de praktijk gemaakt.

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van uw mensen?
Neem dan contact op met onze Manager Development Wendy Koster.

Neem contact op met Sabine koop