Waarom binnen je comfort zone blijven, als daarbuiten veel meer te beleven valt?!

Dit bericht is geschreven door Wendy Koster op 14-jul-16

Hoe creëer je als organisatie een leercultuur en zorg je dat medewerkers buiten de eigen comfortzone treden?!

Onlangs stond in het Financieel Dagblad dat organisaties er niet in slagen om een echte leercultuur te creëren. Er wordt door vele bedrijven wel geïnvesteerd in opleidingen, hier ligt het niet aan. Maar waar gaat het dan wel mis? Het artikel geeft aan dat in veel bedrijven de stimulerende leeromgeving ontbreekt en medewerkers zich nog onvoldoende verantwoordelijk voelen voor hun eigen inzetbaarheid binnen of buiten de organisatie. Hoe kunnen bedrijven dit toch beter oppakken?

Leercultuur creëren
Bedrijven die slagen in het creëren van deze leercultuur, maken het onderwerp inzetbaarheid bespreekbaar. Ze hebben vaak helder waar ze als organisatie naar toe willen groeien en stellen in dit kader inzetbaarheid van medewerkers centraal. Wat kan een medewerker doen om van toegevoegde waarde te blijven voor de organisatie en hoe kunnen zij een bijdrage leveren aan het realiseren van deze ambities? Een mooi moment hiervoor zijn natuurlijk de jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprekken. Maar is dit voldoende? Om een leercultuur te creëren is het belangrijk om dit continu aandacht te geven in gespreksvoering met medewerkers.  Op deze manier kunnen ambities van medewerker en organisatie op elkaar afgestemd worden en kan de ontwikkeling van de medewerker worden gestimuleerd.

Duidelijke afspraken maken
In zo’n gesprek is het van belang om hierover duidelijke afspraken te maken in de vorm van doelen. Wat gaat de medewerker in x periode realiseren, welke kennis en vaardigheden zijn hiervoor nodig, hoe gaat de medewerker deze ontwikkelen en op welke wijze kan de organisatie dit faciliteren? Om te voorkomen dat het gesprek te vrijblijvend wordt, is het van belang om hier heldere afspraken over te maken. De kans is zo groter dat er echt gewerkt wordt aan het vergroten van de inzetbaarheid.

Prikkelende leeromgeving
Toch is het voeren van een gesprek met de medewerker en het maken van afspraken alleen niet voldoende. Er is meer voor nodig om een leercultuur te creëren. Ook het bieden van een opleiding of training alleen blijkt de leercultuur onvoldoende te stimuleren. Organisaties faciliteren en stimuleren groei bij medewerkers door het bieden van een prikkelende leeromgeving. Het gaat erom dat een medewerker uitgedaagd wordt om het geleerde in de praktijk ook daadwerkelijk toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door middel van specifieke opdrachten op de eigen of andere afdelingen, het tijdelijk invullen van een andere functie of door het veelvuldig samenwerken met collega’s. Bespreek ook gerust met de medewerker, hoe de organisatie deze medewerker kan faciliteren in het zo goed mogelijk in de praktijk brengen van het geleerde. Leren en werken integreren, daar draait het om. Het is belangrijk om medewerkers te stimuleren om buiten hun comfortzone te treden en te leren dat dit ook leuk en uitdagend kan zijn. Dit stimuleert een echte leercultuur!

De rol van de leidinggevende
Ook mag de rol van de leidinggevende in dit verhaal niet ontbreken. Een medewerker zal het nieuwe geleerde kennis of vaardigheden eerder in de praktijk toepassen, wanneer de leidinggevende dit stimuleert en de medewerker vertrouwen geeft. Ook is het van belang dat de leidinggevende de helpende hand toereikt wanneer nodig. Vraag als leidinggevende aan de medewerker wat deze nodig heeft van jou om zich te kunnen ontwikkelen.

Successen belonen
Tot slot, vier successen! Maak leren leuk en waardeer of beloon successen richting medewerkers! Op deze manier wordt de inzetbaarheid van medewerkers vergroot en brengt het organisaties en medewerkers weer een stapje dichterbij hun eigen toekomstige doelen!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *