De inhoud van deze website op het internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. EQIB kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. EQIB is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

EQIB beschermt de privacy van bezoekers van haar website die privacy gevoelige informatie aan haar verstrekken (zoals curriculum vitae). EQIB spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de invulling van vacatures.

EQIB wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar opdrachtgevers. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. EQIB kan haar dienstenpakket en informatieaanbod dan zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de bezoekers.

Geregistreerde, persoonsgebonden gegevens kunnen op verzoek van een bezoeker worden verwijderd door een e-mail te sturen aan [email protected] EQIB behoudt zich het recht voor het privacy statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.