Inzicht in de tevredenheid van jouw medewerkers

Een tevreden medewerker is goud waard voor de prestaties van een organisatie. Medewerkers die meer werkplezier ervaren, gemotiveerd zijn in hun werk en zich betrokken voelen bij de organisatie, zijn bereid om een aantal stappen extra te zetten. Dit vergroot het succes van de organisatie. Organisaties worden er innovatiever, wendbaarder en klantgerichter van. Kortom; je organisatie en klant plukken de vruchten van een tevreden medewerker!

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De rol die de medewerker speelt als energiebron voor goede prestaties, vraagt om inzicht in de werkbeleving van jouw medewerkers. Hoe tevreden zijn de medewerkers, wat verwachten ze van hun werk en werkgever, waardoor worden ze gedreven en hoe staat het met de betrokkenheid bij de organisatie? Eqib heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek ontwikkeld, waarbij de belangrijkste indicatoren zijn opgenomen die van invloed zijn op medewerkerstevredenheid. Middels deze vragenlijst kunnen wij de mate van tevredenheid van de medewerkers in kaart brengen. Zo hebben wij onlangs een mooi project uitgevoerd bij een opdrachtgever in de Achterhoek, waarover wij je graag meer vertellen.

Tijdens een van onze Inspivents kwamen wij in gesprek met deze opdrachtgever. Deze opdrachtgever had de behoefte om inzicht te krijgen in de mate van medewerkerstevredenheid, met als belangrijkste doel samen te kunnen werken aan verbetering. Een interessant vraagstuk waar wij vanuit Eqib invulling aan konden geven.

De opzet

Samen met HR en Management zijn de belangrijkste indicatoren die bepalend zijn voor medewerkerstevredenheid besproken. Op basis hiervan hebben wij samen afgestemd welke informatie de organisatie zou willen verzamelen met dit onderzoek. Dit heeft geleid tot een vragenlijst die middels onze survey tool is uitgezet onder alle medewerkers. Om draagvlak te creëren en de medewerkers te informeren over het onderzoek zijn er per afdeling kick-off meetings georganiseerd. In deze meetings hebben wij samen met de HR-adviseur en betreffende manager, de medewerkers geïnformeerd over de survey en het belang en doel hiervan. Na de bijeenkomsten ontvingen alle medewerkers de vragenlijst in hun e-mail en konden zij aan de slag.

Inmiddels zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek bekend. De resultaten worden persoonlijk teruggekoppeld naar directie, management en de medewerkers. Dit zal op zowel organisatie- als op teamniveau gebeuren. Maar alleen met inzichten zijn we er nog niet! Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat er ook wat met de resultaten gebeurd. Dit zien wij als een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. Het advies aan deze opdrachtgever is dan ook om samen met medewerkers aan de slag te gaan met de belangrijkste uitkomsten. Welke acties wil de klant ondernemen om zichtbaar te werken aan verbetering?

Ons advies is om dit op afdelingsniveau samen met medewerkers op te pakken en hen ook verantwoordelijk te maken voor het realiseren van zichtbare verbeteringen. Uiteindelijk maken de werkgever en de werknemer dit project samen tot een succes!
En wij staan paraat om te helpen en te ondersteunen waar nodig, neem gerust contact met ons op!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al bijna 20 jaar jouw HR Business Partner

Wil jij meer weten?

Neem contact met ons op.

Hengelo
Hazenweg 60
7556 BM Hengelo
Routebeschrijving
074 349 40 74

Deventer
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer
Routebeschrijving
074 349 40 74

Zwolle
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
Routebeschrijving
074 349 40 74

Contact