HR van de toekomst: belangrijke trends en hoe je hierop inspeelt

3 mei 2018
Als we een blik werpen op de toekomst zien we een aantal trends voorbij komen die effect hebben op Human Resources. Karsten van der Donk heeft mij meegenomen in de trends die hij verwacht op het wereldtoneel. We zien de vergrijzing opkomen, we leven steeds meer in en rondom steden, er is sprake van polarisatie en een toenemende ongelijkheid tussen mensen, levenscycli van bedrijven zijn steeds korter, innovaties volgen elkaar in een steeds rapper tempo op waarbij automatisering een steeds meer belangrijke rol inneemt. Bovendien zijn we als mensen steeds meer met elkaar in verbinding (ongeacht tijd en plaats) om kennis en kunde met elkaar te delen en de oplossingen te bedenken om innovaties te realiseren. Al deze ontwikkelingen maken de wereld onvoorspelbaar, onzeker, complex en ambigu. Dit wordt ook wel VUCA genoemd en staat voor de Engelse vertaling Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous.

De onzekere toekomst

Organisaties sturen vooral nog op het voorspelen van de toekomst en zekerheid. Maar hoe doe je dat als VUCA is wat er is? Hoe speel je dan in op die onzekere toekomst en wat vraagt dit eigenlijk van al je medewerkers? Jeroen Busscher heeft een vertaalslag naar de mensfactor gemaakt, want deze blijft (ook in de toekomst) onmisbaar voor organisaties.

Belangrijke HR trends

Voor medewerkers wordt een solide ‘ID’ steeds belangrijker. Een instant identiteitsbewustzijn, waarbij je goed weet waar je talenten liggen en hoe je deze effectief kan inzetten om van toegevoegde waarde te zijn voor je organisatie (of in een kortstondig/tijdelijk project). Daarnaast is er behoefte aan samenwerkingscapaciteit. Samenwerken, samen ontdekkend leren, het ontwikkelen van het leervermogen van mensen. Kortom: van employability naar learnability om in de toekomst samen te kunnen blijven werken aan het bieden van oplossingen voor organisaties in onzekere tijden.

Wat dit van HR vraagt

Dit vraagt om begrijpen en betekenis kunnen geven aan de context waarin je je begeeft. Dit vraagt ook om niet van binnenuit te werken, maar meer naar buiten te treden in die onzekere wereld, deze context te analyseren en te vertalen naar een werkbare oplossing voor binnen. Het systeem niet willen veranderen, maar eromheen denken in creatieve zin. Het vraagt ook om onafhankelijk denken en buiten de bestaande/veilige ontwerpkaders te denken om die onzekere wereld tegemoet te treden. Het gaat er uiteindelijk om dat we de twee werelden tussen enerzijds de onvoorspelbare wereld die snel verandert en de voorspelbaar ingerichte organisaties met elkaar kunnen verbinden om het bestaansrecht van die organisaties te kunnen blijven garanderen. Dit doen we als mensen met elkaar.

Bovenstaande vraagt nogal wat van ons als mens en medewerkers van organisaties. Er is een belangrijke rol voor de HR Professional om organisaties te helpen in het anticiperen op al deze onzekere ontwikkelingen. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen aantrekt, aan je verbindt en faciliteert om de beste versie van zichzelf te laten zien in verbinding met anderen, mensen uitdaagt om zichzelf continu te blijven ontwikkelen en mensen weer loslaat als het nodig is? Maar ook: hoe zorg je ervoor dat mensen zich in die onzekere wereld geen dolende professional voelen, maar zich veilig en geborgen blijven voelen? Een behoorlijke uitdaging voor ons als HR Professional.

Een mooie uitdaging

Als HR Professional wil je dit alles zodanig regisseren en faciliteren, dat het overal in de organisatie gaat ontstaan. Dit vraagt om strategisch business partnership en het vraagt ook om oog voor mensen en verbinding met mensen. Volgens mij een geweldig mooie uitdaging voor ons als HR Professional! Ik sta in ieder geval al in de startblokken bij deze ontwikkelingen. Jij ook?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al bijna 20 jaar jouw HR Business Partner

Wil jij meer weten?

Neem contact met ons op.

Hengelo
Hazenweg 60
7556 BM Hengelo
Routebeschrijving
074 349 40 74

Deventer
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer
Routebeschrijving
074 349 40 74

Zwolle
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
Routebeschrijving
074 349 40 74

Contact