Privacy policy

Privacystatement Eqib

EQIB B.V., EQIB Beheer B.V., EQIB Hengelo B.V., EQIB Deventer B.V., EQIB Zwolle B.V. en EQIB Interim B.V. (gezamenlijk te noemen: “Eqib”) verwerken persoonsgegevens van kandidaten, werknemers en opdrachtgevers in overeenstemming met het daartoe vastgestelde beleid. Eqib wil graag dat kandidaten, werknemers en opdrachtgevers erop vertrouwen dat zorgvuldig en veilig met hun gegevens wordt omgegaan. Eqib informeert betrokkenen hierover in dit privacystatement.

1. Welke gegevens verzamelt Eqib en hoe wordt dat gedaan?


Eqib verwerkt alleen persoonsgegevens die direct van de betrokkene zijn verkregen via de website,
e-mail en post of die door betrokkene zijn geplaatst op (semi-)openbare platformen waarop deze zijn of haar gegevens beschikbaar heeft gesteld (zoals LinkedIn, Indeed, Nationale Vacaturebank).

Het gaat dan voornamelijk om gegevens die de betrokkene (kandidaat) deelt in de kader van (open) sollicitaties en verzoeken om arbeidsbemiddeling (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, c.v., competenties, arbeidshistorie, opleidingen, salariswensen). Verder kunnen persoonlijke notities worden gemaakt van de overige gegevens die kandidaten in gesprekken met medewerkers van Eqib delen. Bij indiensttreding of detachering is daarnaast in ieder geval een BSN en kopie ID-bewijs benodigd.

Van opdrachtgevers worden in beginsel enkel zakelijke contactgegevens verzameld.

Naast bovenstaande persoonsgegevens verzamelt Eqib ook persoonsgegevens die verband houden met bezoeken aan onze websites, zoals lees-, verkeers- en locatiegegevens (cookies) en het invullen van de contactformulieren. Deze informatie wordt gebruikt om gerichte informatie te kunnen bieden of diensten te leveren. Bij contactformulieren vraagt Eqib in beginsel alleen wat minimaal nodig is voor de sollicitatie of het contact, waarbij het betrokkenen vrij staat om vrijwillig andere gegevens te delen.

Bij inschrijving, sollicitatie of opdrachtverlening vraagt Eqib om een e-mailadres en om toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief. Een betrokkene kan op ieder moment aangeven niet langer prijs te stellen om de nieuwsbrief te ontvangen.

2. Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?


De persoonsgegevens van kandidaten worden gebruikt om een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden, dat willen zeggen: het in opdracht van de kandidaat zoeken naar een optimale match tussen arbeidswensen en de behoefte van potentiële werkgevers (opdrachtgevers). Meer concreet:

 • Eqib slaat gegevens op om daarmee in teamverband interessante vacatures voor de betrokkene te zoeken;
 • Eqib doorzoekt de persoonsgegevens als invulling wordt gezocht voor een vacature waarin de betrokkene mogelijk interesse heeft;
 • Eqib gebruikt deze om geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen;
 • Eqib gebruikt persoonsgegevens voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, bijvoorbeeld door training, opleiden en testen;
 • Eqib gebruikt gegevens om een HR partnership te ontwikkelen en te onderhouden waarvoor de nodige administratie moet worden gevoerd;
 • Eqib gebruikt de gegevens om te reageren op contactverzoeken of andere vragen;
 • Eqib gebruikt gegevens om andere informatie te sturen die voor betrokkenen van belang kan zijn zoals aankomende evenementen of nieuwsbrieven.

Eqib bewaart kandidaatgegevens bij een verzoek tot bemiddeling, open sollicitatie of gerichte sollicitatie tenminste 2 jaar in haar database na het laatste contact, tot op het moment dat de kandidaat aangeeft zich uit te willen schrijven. Een dergelijk verzoek wordt altijd direct gehonoreerd. Zie verder onder 3.

Eqib verwerkt deze informatie:

 • met het gerechtvaardigde belang om in het belang van betrokkenen een zo goed mogelijke match te kunnen maken met een werkgever (opdrachtgever). Gegevens worden niet aan opdrachtgever of andere derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene. Eqib hecht veel waarde aan de privacy van haar kandidaten;
 • met het gerechtvaardigde belang om intern inzicht te krijgen in onderdelen van haar eigen dienstverlening;
 • met het oog op wettelijke verplichtingen, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders of regelgevings- en overheidsinstanties.

Eqib maakt geen gebruik van profilering, dat is geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking. Eqib bewaart gegevens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen en overige adviestermijnen. Eqib bewaart persoonsgegevens intern of bij (gecertificeerde) leveranciers binnen de EER die voldoende veiligheidswaarborgen bieden tegen de voorwaarden die daaraan door Eqib worden gesteld.

3. Welke rechten heeft een betrokkene?


Alle betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, hebben de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Zij mogen Eqib vragen hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Daarvoor dient ook dit privacystatement.
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt. Het gaat dan met name om het c.v. en het persoonlijk profiel.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Eqib om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Eqib te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Eqib zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

4. Contact of verzoeken?


Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene bij Eqib een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als per e-mail ingediend worden. Eqib mag dan aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene. Eqib heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om hieraan te voldoen (of niet). Als het verzoek niet wordt opgevolgd, heeft de betrokkenen de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Eqib, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het verzoek dient bij voorkeur te worden ingediend via: info@eqib.nl, maar mag ook per post naar Eqib, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Hazenweg 60, 7556 BM te Hengelo.

Al bijna 20 jaar jouw HR Business Partner

Wil jij meer weten?

Neem contact met ons op.

Hengelo
Hazenweg 60
7556 BM Hengelo
Routebeschrijving
074 349 40 74

Deventer
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer
Routebeschrijving
074 349 40 74

Zwolle
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
Routebeschrijving
074 349 40 74

Contact