Klantcase

Wijkracht

De naam zegt het eigenlijk al, Wijkracht zet zich in voor een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Het versterken van de zelfredzaamheid van mensen met sociale zorgen; daar maakt Wijkracht zich sterk voor. Zij biedt sociale zorg en cliëntondersteuning in wijken en dorpen in de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Borne, Losser, Oldenzaal en Dinkelland.

Wijkracht

Onze opdracht

De opdracht die wij meekregen van Wijkracht was het opzetten van een proces van functioneren & beoordelen in een organisatie met zelfsturende teams?

‘Kunnen jullie ons helpen hiervoor een oplossing te vinden?’

Deze vraag is ontstaan vanwege het zelfsturende karakter van de organisatie. Want hoe ga je om met functioneringsvraagstukken wanneer er niet direct een leidinggevende zicht heeft op het team? Hoe ga je om met talentontwikkeling? Of met een collega die niet lekker functioneert? Ook kwam hierbij naar voren dat een aantal kaders, maar ook taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet voldoende helder waren.

Het resultaat

De gestelde vraag leidde in het kennismakingsgesprek al tot vele andere vragen en conclusies: want waar moet een team bijvoorbeeld aan voldoen? Welk resultaat moeten zij neerzetten? Welke beslissingsbevoegdheid heeft een team? Wie heeft welke rol in de organisatie?

Al met al bleken er nog onvoldoende kaders en houvast te zijn binnen de organisatie om eigenaarschap daadwerkelijk tot zijn recht te laten komen bij medewerkers. Ook bleken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet altijd duidelijk, waardoor dingen dubbel werden gedaan of tussen wal en schip vielen. De organisatie was gebaat bij duidelijkheid en bij begrenzing.

Uiteindelijk is de organisatie geholpen met duidelijke beschrijvingen van taken en bevoegdheden en afspraken over kaders voor de teams. Daarnaast is gekeken naar een manier waarop zowel teams als individuen zich kunnen ontwikkelen, maar ook reflecteren op het eigen handelen en daarbij feedback vragen. Zelfsturing is niet hetzelfde als vrijblijvendheid, dus er is ook gekeken naar hoe teams verantwoording dienen af te leggen over hun resultaten. En hoe vervolgens persoonlijke- en teamontwikkeling op een goede manier gestimuleerd kon worden. Hierbij is gebruik gemaakt van bijvoorbeeld 360 graden feedback en het formuleren van heldere competenties en gedragsvoorbeelden, passend bij de organisatie.

Het resultaat
Een helder kader voor de teams, duidelijkheid over rollen, taken en bevoegdheden én een duidelijk kader en instrument voor functioneringsgesprekken passend bij het zelfsturende karakter van de organisatie. Dit mooie resultaat is mede geboekt door de aanpak, waarbij een afvaardiging vanuit elk team periodiek mee heeft gedacht met alle plannen. Ook zijn er vóór de opdracht begon teams geïnterviewd over hun ervaringen met de organisatie en zelfsturing.

Marije Hampsink
Marije Hampsink
Speelt er bij jouw een HR vraagstuk waarbij wij je kunnen helpen? Dan kom ik graag met je in contact.
Ik heb de samenwerking met Marije altijd heel erg prettig ervaren. Naast de deskundige adviezen heb ik ook veel gehad aan haar rol als sparringpartner. Marije heeft veel kennis over HRM onderwerpen, maar ook oog voor zachte zaken en dat maakt haar meer dan alleen maar een adviseur over HRM onderwerpen. Ze is accuraat, professioneel en betrouwbaar. De organisatie is aan het denken gezet. Ze heeft zowel de directie als de medewerkers een spiegel voorgehouden om na te denken over de toekomst van de organisatie en ook over het eigen functioneren. Er is veel ruimte gecreëerd voor de medewerkers om hun bevindingen en voorstellen te kunnen uiten. Tegelijkertijd hebben wij samen veel beleidsstukken kunnen ontwikkelen waar wij komende jaren veel aan zullen hebben.
Cevdet Ornek - Directeur en bestuurder Wijkracht
Cevdet Örnek MSc
Directeur | Bestuurder

Net als Wijkracht succes behalen?

Al bijna 20 jaar jouw HR Business Partner

Wil jij meer weten?

Neem contact met ons op.

Hengelo
Hazenweg 60
7556 BM Hengelo
Routebeschrijving
074 349 40 74

Deventer
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer
Routebeschrijving
074 349 40 74

Zwolle
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
Routebeschrijving
074 349 40 74

Contact