Zet je medewerker op 1!

De economie trekt aan en bedrijven hebben het drukker dan ooit tevoren. Er is volop vraag naar producten en diensten. Bedrijven investeren weer in de toekomst.
Dit zorgt er ook voor dat veel bedrijven schreeuwen om extra personeel. De schaarste op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat er een ware ‘war of talent‘ is gestart. Bedrijven doen er alles aan om talent voor de toekomst te werven. Talent dat zij nodig hebben om de toekomst van de organisatie veilig te stellen en ambities te bereiken. Dit zorgt ervoor dat bedrijven op dit moment veel investeren in hun recruitment en zich steeds meer bewust zijn van het belang van een sterk werkgeversmerk. Met andere woorden: investeren in Employer Branding.

Blijven binden en boeien

Maar als dat talent eenmaal gestart is voor je prachtige bedrijf en dit verloopt succesvol, dan wil je hen ook binden en boeien voor de langere termijn. Je wilt het moeilijk binnen te halen talent, natuurlijk niet in een korte tijd weer verliezen aan de concurrent. Daarnaast leidt een geboeide en betrokken medewerker daadwerkelijk tot een hogere klanttevredenheid en omzet. Jouw medewerkers zijn dus van enorme waarde en hebben een sleutelpositie voor het succes van jouw bedrijf. Of je nu rechtstreeks in contact bent met de klant of niet, ieder draagt een belangrijk steentje bij!

Helaas is slechts 9% van de medewerkers actief betrokken met zijn of haar werk. Dit betekent dat ruim 91% dit niet is. Het is bewezen dat dit leidt tot verlies van omzet, klanttevredenheid, flexibiliteit en creativiteit. Dus als het talent eenmaal over de drempel van je bedrijf is gestapt, is het extra belangrijk om te investeren in je mensen. Enerzijds om ze te behouden, maar anderzijds ook om ze zodanig actief en betrokken te krijgen, dat ze ook echt van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie en je klanten.

Zet je medewerker op nummer 1 in plaats van je klant;
je medewerker zorgt ervoor dat hij/zij de klant op nummer 1 zet!

De Employee Journey

Waarom talent voor jouw organisatie kiest en ervoor kiest om te blijven hangt af van vele factoren.
Voor werkgevers is het van belang om hier inzicht in te krijgen om hierop in te kunnen spelen. Vanuit marketing is het concept van een customer journey overgewaaid en vertaald naar een employee journey. Deze employee journey zorgt voor een positieve of negatieve employee experience. In dit artikel wil ik je graag meenemen in deze journey, wat betekent dit? En hoe kun je hier als organisatie vorm aan geven?

De cruciale momenten in de employee journey

Een employee journey is de reis die medewerkers maken binnen de organisatie; vanaf het moment dat ze voor het eerst contact hebben met de organisatie tot het moment dat het contact met de organisatie afloopt. Gedurende deze reis zijn er voor de organisatie cruciale momenten waarop ze de betrokkenheid en werkbeleving van medewerkers positief of negatief kunnen beïnvloeden. De employee journey is een instrument om in kaart te brengen wat deze cruciale momenten zijn. Cruciale momenten zijn onder te verdelen in instroom, doorstroom en uitstroom. Voor instroom kun je bijvoorbeeld denken aan de employer branding, de sollicitatie en de inwerkperiode. Cruciale momenten in de fase van doorstroom zijn arbeidsvoorwaarden, groei & ontwikkeling, vitaliteit, veiligheid en plezier. Tot slot zijn er ook cruciale momenten in de fase van uitstroom te bedenken, zoals de wijze van afscheid tussen werkgever en werknemer. Voor de fase van uitstroom is het van belang dat de medewerker als het ware als een ambassadeur jouw organisatie verlaat. Natuurlijk zijn er nog meer cruciale momenten denkbaar. Voor elke organisatie zijn deze momenten waarop de organisatie of managers de meeste impact hebben op medewerkers verschillend. Van belang is dan ook om voor jouw organisatie in kaart te brengen welke momenten de meeste impact hebben op jouw medewerkers. Dit kun je het beste doen door medewerkers zelf te betrekken bij het schetsen van de employee journey. Welke momenten doen er voor hen toe en zijn beslissend in het blijven werken bij de organisatie of het kiezen voor vertrek?

Betrokken medewerkers

Vervolgens kun je deze informatie gebruiken om om op een juiste manier invulling te geven aan deze momenten en te zorgen voor een blije en betrokken medewerker. De grote vraag is dan natuurlijk ook of je hier voor elke medewerker dezelfde invulling aan moet geven. ‘Nee’, de invulling van de employee journey is ook voor een groot deel maatwerk. Want waar de één behoefte aan heeft, heeft de ander helemaal geen behoefte aan. Natuurlijk kun je als organisatie streven naar het bieden van volledig maatwerk richting medewerkers. Dit betekent dat je als organisatie in de vastgestelde cruciale momenten aan probeert te sluiten op de behoefte van de individuele medewerker. Een alternatief is dat je verschillende doelgroepen vaststelt in je organisatie en per doelgroep inzicht verkrijgt in hun behoeften.

Je zou dit kunnen doen door persona’s vorm te geven en voor deze persona’s op de cruciale momenten hun behoeften in kaart te brengen. Dit kun je wederom doen door de verschillende doelgroepen/persona’s te betrekken bij het inventariseren van hun behoeftes.

Wanneer je de behoeftes in kaart hebt gebracht voor de verschillende momenten in de employee journey, kun je als organisatie bekijken wat je je medewerkers zou kunnen en willen bieden en op welke wijze je ze optimaal kan faciliteren in werken voor jouw organisatie.

Sommige organisaties zijn skeptisch en vragen zich af waarom ze hun organisatie helemaal op de medewerker moeten inrichten. Waarom? Omdat je medewerkers anders de organisatie verlaten voordat ze echte waarde hebben toegevoegd. Wat betekent dat je op zoek moet naar andere talenten, en dat is nu juist lastig in een schaarse arbeidsmarkt! Maar misschien wel de belangrijkste reden is dat werknemers de belangrijkste factor zijn in het creëren van succes voor jouw organisatie!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al bijna 20 jaar jouw HR Business Partner

Wil jij meer weten?

Neem contact met ons op.

Hengelo
Hazenweg 60
7556 BM Hengelo
Routebeschrijving
074 349 40 74

Deventer
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer
Routebeschrijving
074 349 40 74

Zwolle
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
Routebeschrijving
074 349 40 74

Contact