Organisatieadvies in bijzondere tijden

organisatieadvies


Organisatieadvies in covidtijd; onder druk van het afgelopen anderhalf jaar zijn we uitgedaagd om op veel praktische- en strategische organisatievraagstukken antwoord te vinden. Inzicht hoe de organisatie ervoor staat op individueel-, team-, en leiderschapsniveau ontlokt vragen op zowel strategisch als operationeel niveau.  
Niet altijd zijn we als organisatie in staat die vragen voldoende te beantwoorden en kan advies van een externe professional raadzaam zijn.  

In de komende maanden plaatsen wij regelmatig een blog over de actuele situatie in de wereld van nu. Vandaag de eerste over hoe wij naar professioneel organisatieadvies kijken. Hierbij kijken we steeds en in het bijzonder naar hoe professioneel organisatieadvies kan bijdragen aan beter onderbouwde keuzes voor jouw organisatie. De organisatieadviseurs van Eqib staan erom bekend niet alleen vanuit de theorie te redeneren maar steeds de aansluiting te zoeken bij de vraagstukken uit de praktijk en daar consistente oplossingen bij te vinden die langdurig succesvol zijn. En waarbij The Human Factor, met andere woorden de mensen centraal staan.

“Organisatieadvies en -ontwikkeling is een vak”

Organisatieadvies is daarmee dan ook niet iets voor de korte termijn of een kwestie van een keer een gesprekje “en weer door”. Het is een vak, waarvoor ervaring en opleiding de basis vormt. Vanuit Eqib | The Human Factor vliegen we adviseren altijd aan vanuit de menskant van de organisatie maar niet voordat we een grondige analyse hebben gemaakt van de huidige situatie van jullie bedrijf. We kijken of de huidige koers qua missie en visie nog actueel is, de kernwaarden helder en krachtig genoeg zijn en “geleefd” worden door de teams in de organisatie. We inventariseren d.m.v. een professionele vlootschouw hoe jullie organisatie qua mensen ervoor staat en analyseren het leiderschap dat actueel is binnen je bedrijf. Vanuit die analyse nemen we je mee naar de doelen die je voor ogen hebt voor de nabije en verdere toekomst. Mochten die niet helder uitgekristalliseerd zijn dan helpen we jullie daarmee natuurlijk.

“Welk advies wil je?”

Zoals hierboven aangegeven zijn we gestart met de analyse van de huidige situatie van jullie bedrijf. Dit brengt, zorgvuldig gevisualiseerd, prachtig in kaart waar de sterkten en de aandachtspunten zich bevinden van jullie bedrijf. “Op basis van die inzichten en de nieuwe koers en doelen geven ze niet persé het advies dat gevraagd wordt maar het advies waarvan ze denken dat het beste past en recht doet aan de doelen en de situatie, ze zijn dus prettig kritisch en dat hielp”, althans dat horen we vaak terug.

Adviseren bij organisatieontwikkeling of reorganisatie kan aan veel thema’s worden opgehangen. Tegenwoordig zijn er veel organisatievraagstukken die gaan over duurzame inzetbaarheid van mensen, vitaliteit (van mens en organisatie), hybride werken, leiderschap, strategische personeelsplanning enzovoort. Afhankelijk waar voor de organisatie qua doelen het zwaartepunt ligt adviseren we op dat betreffende thema zonder de totaalvisie uit het oog te verliezen en steeds bepalend te laten zijn voor de te maken stappen.

“Van theorie naar praktijk”

Dat klink allemaal mooi maar helpen jullie dan ook wel met het in de praktijk brengen en inbedden in de dagelijkse gang van zaken of blijft het bij een mooi rapport en that’s it?
Ja, een grondige analyse en de doelen helder maken is theorie en is de basis van waaruit we jullie als organisatie aan de hand nemen om het ook daadwerkelijk succesvol te implementeren.
We nemen jullie mee op basis van het volgende:

  • We hebben de organisatiedoelen en de kernwaarden helder (Missie-visie-strategie)
  • We hebben de mensen aan boord die gaan helpen de doelen te behalen (kennis, kunde, DNA)
  • We vormen de beste teams (capabel voor hun teamopdracht)
  • Er is het meeste effectieve passende leiderschap van toepassing
  • We hebben het meest logische organisatiemodel om dit te faciliteren
  • We waarderen, we ontplooien, we belonen het team op de juiste manier

We maken een duidelijk stappenplan voor teams en leiderschap en begeleiden deze stappen en sessies, zo nodig door een interim organisatiecoach,we evalueren de praktijk en sturen waar nodig bij, we spiegelen management in relatie tot aansturing en/of voorbeeldgedrag, we helpen individu en team te ontwikkelen en maken daarbij gebruik van een diversiteit aan tooling, van de opmaak van persoonlijkheidsprofielen (TMA en/of Profile Dynamics®) tot leiderschapsprogramma’s.  Zoals gezegd, we nemen jullie aan de hand mee in dit proces en borgen de stappen grondig in de praktijk. Niet op basis van quick-wins maar altijd op basis van visie en duurzaam succes.

organisatieadvies

“Te mooi om waar te zijn”

Ja, daar lijkt bovenstaande wel op.
Maar wij zijn als “The Human Factor” ervan overtuigd succesvol advies en hulp te kunnen bieden bij jullie organisatievraagstukken van uit onze overtuiging dat de Human Factor maatgevend is in iedere organisatie en voor ieder Organisatieadviesbureau. De best passende mensen met elkaar in een omgeving waarin ze kunnen excelleren en werkgeluk ervaren. Eqib | The Human Factor wil daar graag aan bijdragen. Wij hebben de specialisten in dienst en werken daarnaast samen met een professionele groep zelfstandig adviseurs, ieder met hun eigen specialisme, om dat met jullie waar te maken.

Meer weten over organisatieadvies, hoe het jouw organisatie verder kan helpen en hoe Eqib dit als The Human Factor aanpakt? Klik hier!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al bijna 20 jaar jouw HR Business Partner

Wil jij meer weten?

Neem contact met ons op.

Hengelo
Hazenweg 60
7556 BM Hengelo
Routebeschrijving
074 349 40 74

Deventer
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer
Routebeschrijving
074 349 40 74

Zwolle
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
Routebeschrijving
074 349 40 74

Contact