Klantcase

Management Development Ontwikkelprogramma

‘Naast elkaar, met elkaar’ 

Curess is gespecialiseerd in Ambulante Specialistische jeugdzorg in de regio’s Twente, Midden-IJssel Oost-Veluwe, Noord-Veluwe en de Achterhoek. Er werken inmiddels meer dan 150 ambulant hulpverleners bij deze mooie organisatie. Curess wil naast gezinnen staan om met elkaar beter te leren samenwerken. Dit betekent dat wanneer het even moeilijk is, ze er zijn om naast kinderen en ouders (leerkrachten, opvoeders en andere betrokkenen) te staan. Ze maken verbinding met kinderen en hun ouders om vanuit een goede relatie te werken aan een beter evenwicht in het gezin. Het doel is dat gezinnen daarna zonder hen verder kunnen. Curess biedt reguliere ambulante hulpverlening, ambulante spoedhulp, intensieve systeem begeleiding en Gezamenlijk Ouderschap.

Onze opdracht

Bij Curess staat aandacht voorop, voor de cliënten en gezinnen, en vooral ook voor de interne medewerkers. Om dit (nog) beter te kunnen doen is een strategische organisatieverandering opgenomen in het strategisch businessplan van Curess voor de periode 2021-2023. Dit vraagt ook om doorontwikkeling van de rol van teamcoördinator en de overige MT leden. Om verder te kunnen groeien als organisatie was er behoefte aan een maatwerk ontwikkelprogramma in organisatieontwikkeling, management en leiderschap. Het doel hierbij is dat Curess zich kan ontwikkelen tot een organisatie met zelfstandige teams en bijpassend management. Dit betekent voor de teamcoördinatoren een stuk managementontwikkeling; inzicht krijgen in situationeel leiderschap, persoonlijk leiderschap, bedrijfsmatige aspecten en teamontwikkeling. Op deze manier krijgen de teamcoördinatoren inzicht in zichzelf en het team en krijgen ze handvatten om medewerkers te stimuleren, motiveren en mee te nemen in de visie en nodige veranderingen.

Binnen Curess hebben veel teamcoördinatoren een achtergrond in hulpverlening. Leidinggeven gaat momenteel vooral op een coachende manier. Het belangrijkste leerdoel in het traject is dat teamcoördinatoren leren om situationeel leiding te geven vanuit de perspectieven: organisatie, cliënt en medewerker. Ook het directieteam heeft behoefte aan scholing en ontwikkeling om vanuit de strategische planning meer afstand te kunnen nemen en eigenaarschap aan het MT over te dragen.

Curess wilde een partner aan zich binden die helpt management- en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen, passend bij de strategische koers van Curess. Zij wilden op basis van het strategisch businessplan een management development programma ontwikkelen in co-creatie met een partner. Hierin waren ze op zoek naar een Twentse club en deze vonden ze, na een goed gesprek met Marion, in Eqib | The Human Factor.

“Het hele plaatje klopte en ik voelde gelijk een goede klik met Eqib” – Eddy de Bruin, Directeur

Het resultaat

Voor de komende jaren heeft Curess de ambitie om het team verder te laten groeien. Om deze groei te realiseren en de kwaliteit én aandacht te kunnen blijven waarborgen is het tijd om te investeren in de ontwikkeling van management- en leiderschap skills van de teamcoördinatoren en MT-leden binnen Curess.

Het traject startte in 2021, een traject van twee jaar in een lastige periode waar Covid-19 nog voor een extra grote druk zorgde op de sector. Toch zijn we met elkaar doorgegaan. Tussentijds hebben we meerdere malen geëvalueerd en vervolgafspraken gemaakt voor de verdere invulling van het programma en voor een optimale samenwerking. Er wordt tevreden teruggekeken op het traject, met name als het gaat om situationeel leiderschap en eigen werk organiseren. De leidinggevenden staan boven het team en denken vanuit de diverse belangen en zijn in staat situationeel te handelen. Naar mate je als organisatie groter wordt, moet je als directieteam loslaten en dit heeft goed uitgepakt! We zijn dit traject aangegaan zoals onze slogan luidt: Naast elkaar, met elkaar.

Marion Teesink
Marion Teesink
Speelt er bij jouw een HR vraagstuk waarbij wij je kunnen helpen? Dan kom ik graag met je in contact.
Het Management Development Ontwikkeltraject was echt ingericht zoals wij zijn ‘Naast elkaar, met elkaar’.
Eddy de Bruin
Directeur

Net als Curess succes behalen?

Al bijna 20 jaar jouw HR Business Partner

Wil jij meer weten?

Neem contact met ons op.

Hengelo
Hazenweg 60
7556 BM Hengelo
Routebeschrijving
074 349 40 74

Deventer
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer
Routebeschrijving
074 349 40 74

Zwolle
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
Routebeschrijving
074 349 40 74

Contact