Inzetten op Talent!

Talent…… een container begrip waar je tegenwoordig iedereen over hoort.  Maar wat is ‘Talent’ nou eigenlijk?
Zoals de encyclopedie het omschrijft:

‘Het natuurlijk vermogen om iets goed -te doen’ of ‘een aangeboren aanleg’

Maar hoe haal je het juiste talent voor jouw organisatie binnen? Hoe zet je medewerkers in op hun talent? En hoe zorg je dat het talent van de medewerkers nog verder ontwikkeld wordt en je medewerkers blijft binden aan je organisatie?
In deze blog vertel ik graag wat onze visie is op talent en welke tools wij hiervoor onder andere inzetten.

Terugkomend op de definitie van Talent: Het natuurlijke vermogen om iets goed te doen:
Bij Eqib geloven wij ook dat talent een natuurlijk vermogen is om iets goed te doen en een geboren aanleg is. Bij het zoeken naar het juiste talent voor de organisatie gaat het uiteindelijk om de vraag wat het juiste talent voor die organisatie is. Ons inziens komt er bij talent drie aspecten kijken, namelijk het talent van de medewerker, de behoefte van de organisatie (wat heeft de organisatie nodig) en wat de medewerker zelf wil, kortweg: kunnen, willen en waarde.


Talent- en  Motivatie Analyse (TMA)

Wanneer gevraagde competenties (dus wat de behoefte/waarde van de organisatie is) van medewerkers aansluiten op hun talenten en hetgeen ze willen, ontstaat er bij medewerkers flow en plezier in het werk. Bij Eqib creëren wij graag dit inzicht bij medewerkers en werkgevers om ervoor te zorgen dat willen, kunnen en waarde zo veel mogelijk op elkaar aansluiten.

Inzicht in drijfveren en talenten meten wij met het volgende instrument: De Talent- en motivatie analyse (TMA).

De TMA geeft inzicht in iemands natuurlijke voorkeursgedrag, gemeten aan drijfveren en talenten en daarbij ook zijn/haar motivatie. Het gaat uit van het natuurlijke voorkeursgedrag van die persoon en laat het aangeleerde of aangepaste gedrag daar zo veel mogelijk buiten. Met de TMA doe je geen uitspraak over of iets goed of fout is, maar je meet drijfveren en talenten en je kan hiermee duidelijk krijgen wanneer deze persoon in zijn of haar kracht staat en dus energie krijgt of wanneer iemand juist energie zal lekken. Wij geloven sterk in het kijken naar onderliggend gedrag en de natuurlijke behoeftes om het beste uit de mens te halen. Door het aangaan van het gesprek met de medewerker naar aanleiding van deze uitkomsten krijg je samen inzichten in zijn/haar talenten en drijfveren, wat dat betekent voor de motivatie en wat mogelijke valkuilen kunnen zijn. Het geeft tevens inzicht in het ontwikkelpotentieel en de leerbaarheid van diverse competenties. Wat zijn competenties waar diegene veel talent voor heeft en waarvoor is er van nature matig of weinig talent. Dit kan ook betekenen dat de medewerker niet goed past in haar/zijn huidige functie en hierdoor niet in staat is het beste uit zichzelf te halen. Een stap naar een andere rol die wel passend is bij de talenten kan die persoon weer de juiste energie en output geven. Van een goede match tussen gevraagde competenties en talenten bij medewerkers, maar ook in teams, profiteert dus de organisatie én de mens in die organisatie.

De TMA kan zowel worden ingezet bij de aanname van personeel, maar ook zeker in de ontwikkeling van medewerkers, bijvoorbeeld bij interne doorgroei. We zijn al snel geneigd om de meest ervaren persoon door te schuiven naar bijvoorbeeld een leidinggevende rol. Maar is dit ook waar deze persoon van nature talent voor heeft en dus energie van zal krijgen? Of zal dit juist veel energie gaan kosten? Door dit aan de voorkant te onderzoeken zorg je ervoor dat deze persoon daadwerkelijk op zijn of haar talent wordt ingezet.

De TMA kan ook heel mooi worden ingezet om als team inzicht te krijgen in de verschillende talenten. In de samenwerking met collega’s ga je vooral af op het gedrag wat je ziet, maar is dit ook daadwerkelijk het natuurlijke voorkeursgedrag van de collega? Door met elkaar aan de slag te gaan in een team workshop krijg je nog beter inzicht in elkaars talenten, met als doel om eenieder zo veel mogelijk in te zetten in haar of zijn talent en uiteraard ook om als team nog betere prestaties te kunnen leveren.

Ga samen met je medewerkers en/of team aan de slag met hun talent. Je zult zien dat het zijn vruchten afwerpt, medewerkers meer gemotiveerd zullen zijn en hierdoor nog betere prestaties kunnen neerzetten voor de organisatie.

Vind je het lastig om hier vorm aan te geven en ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden die wij bieden? Wij komen graag in contact om er meer over te vertellen.

Ga samen met je medewerkers en/of team aan de slag met hun talent!

Je zult zien dat het zijn vruchten afwerpt, medewerkers meer gemotiveerd zullen zijn en hierdoor nog betere prestaties kunnen neerzetten voor de organisatie.
Vind je het lastig om hier vorm aan te geven en ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden die wij bieden? Wij komen graag in contact om er meer over te vertellen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al bijna 20 jaar jouw HR Business Partner

Wil jij meer weten?

Neem contact met ons op.

Hengelo
Hazenweg 60
7556 BM Hengelo
Routebeschrijving
074 349 40 74

Deventer
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer
Routebeschrijving
074 349 40 74

Zwolle
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
Routebeschrijving
074 349 40 74

Contact